31 May

הנחת היסוד הטיפולית גורסת כי כל פעולה שאדם עושה בין קטן בין גדול נועדה להפיק רווח מסוים.

דא עקא שהאדם אינו מודע לסיבה לביצוע פעולותיו ולרווח המופק מהן משום שמדובר ברובד תת מודע.

על מנת לדעת מה מניע את ביתך לביצוע אותן התנהגויות לא נורמטיביות יש לוודא איתך אלו תחושות ורגשות מתעוררות בך כתוצאה מהמצב הזה? מה את חושבת על עצמך ?

מתוך ידיעה ברורה כי כל דבר בבריאה שואף להגיע למקור ממנו בא גם ילדתך שואפת לשוב ולהרגיש תחושת שייכות אליך ברם היא עושה זאת בדרך מוטעית .

אם תשכילי להשיב על השאלות הקודמות תחשף המטרה שברצונה להשיג ותדעי לא להמשיך בתגובותייך העכשויות כלפיה ומתוך כך היא תאלץ לשנות התנהגותה.

השורות הבאות יחשפו אותך לתובנות שיש בהן להבהיר את המצב.

יתכן וילדך אינך מרגישה את נוכחותך בתוכה דיו ,והיא מחפשת תקשורת תמידית יותר ומעמיקה שיאפשרו לה להרגיש בטוחה במקומה הביתי ובתודעתך משלא קיבלה זו (שלא במתכוון על ידך) היא מצאה את הפירצה דרך ההתנהגויות הלא נורמטיביות שבוודאי מסיבות לך מטרד מחשבתי וגורמות לך כל היום להעלות אותה בתודעתך ,הן גם מייצרות בהלה ,או תחושת "אמא לא מספיק טובה" . יתכן ובנוסף קיימות בעיות של משמעת וחוסר גבולות משום שככל שהיא מרבה לפרוץ מוסכמות את מתיחסת אליה יותר.

חיזוק התקשורת שלך עימה ישיב לתודעתה את תחושת השייכות ובכך היא תמנע מפריצת גבולות ותחדל מהתנהגויות לא נורמטיביות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות