24 May

אני אחדש לך ששנינו ביחד וכל אחד לחוד הוא מצב תקין אשר נדרש בתחילת דרכה של המערכת הזוגית ואם לא מצא את ביטויו אז -ניתן ליצור אותו גם כעת.

זוגיות נכונה ובריאה מתאפשרת כאשר כל אחד מהצדדים בנה את ה"לחוד " שלו תחילה ולאחר שהתמלא מתוך עצמו פנה לעסוק בנתינה לבן זוגו . רק כאשר אני מלא בתוכי וממלא עצמי מתוך עצמי אז אני יכול גם להעניק ולתת , ודווקא הענקה ממלאת אותי ..במקום הזה כל אחד מהפרטים פועל לחוד . זוהי עבודה עצמית  המסייעת לי לבנות את הזוגיות הפנימית שלי עם עצמי.

ההנחה היא כי קיומו של בן הזוג לצידי נועד למלא צרכים נפשיים ורגשיים שלי איננה נכונה וודאי שלא תורמת להתפתחותה התקינה והבריאה של המערכת.

כשתשכילי לבנות את ה"לחוד" שלך, למלא את יומך ולא דרכו או באמצעותו , להרגיש "מלאה " מתוך עצמך אז תוכלי לבנות את ה"ביחד " יחד איתו .

כי רק כשאני מלא ולא חש מצוקה נפשית או חסר ערך אני מסוגל להעניק לאחר ולהרגיש עד כמה אני מתמלא מהנתינה ולא מהקבלה כפי שנעשה עד כה.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות