12 Dec

כשהגוף שלנו מאותת לנו בתחושות לא נעימות זה הזמן להיות קשוב אליו.כאשר את עוסקת במחשבות אודות העבודה הממתינה לך בעבודתך או אודות זו המחכה לך בשובך לביתך את בעצם מעמיסה על עצמך מחשבות. גופך מזהה את הסכנה הטמונה בכך הן עבורו והן עבור הנפש ומנסה לייצר תחושה חדשה בתוכו על מנת להסיט מבטך מהמחשבות ולמקד אותך בתחושת הסחרור. מיקוד זה יפחית בעקיפין את העיסוק במחשבות ויווסת את המינון שלהם.תחושת הסחרור היא הפתרון שבחר הגוף על מנת להקל מעליך את העומס המחשבתי. האינדיקציה לכך היא שבעת הסחרור את עסוקה רק בו וכשהוא יפנה מקומו תאלצי להתחיל מהתחלה במחשבות אודות אותה הסוגייה בה עסקת.

על מנת להיות נקיה גם מתחושת הסחרור עליך להפנים את הלימוד שהגוף ביקש ללמדך. 

כלומר לאפשר לעצמך להגיע מתוך מקום של רוגע ושלוה לעבודה, להתרכז בנשימה ולהפחית במינון המחשבתי הדבר יאפשר לך לעלות את רמת הריכוז שלך בעת ביצוע פעולה, להזדרז בעת עשייתה ולהגביר תפוקתה.נמצא שהופעתו של הסחרור הייתה לטובה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות