31 May

התקשורת שלי עם הזולת הינה פועל יוצא של התקשורת הפנימית שלי עם עצמי.

קרי אם אראה את עצמי באור חיובי ואסתכל על הטוב שבי, אזכה להקנות לעצמי יציבות נפשית שמונעת ממני תחושות של זלזול, השפלה, עלבון ופגיעה.

כשאני בנוי רגשית והדיבור הפנימי שלי בתוכי מחדד כל העת את הטוב שבי, כך אנהג בדיוק כלפי הזולת באשר הוא.

אין ביכולתה של חמתך להשפיע על חייך הזוגיים וגם לא למנוע היוצרותה של תקשורת איכותית ביניכם.

כל שעליך להבין הוא כי האחריות ליצירת חיי זוגיות שלווים כמו גם תקשורת חיובית עם חמתך מוטלת על כתפייך.

צרי את את המצב הרצוי מבחינתך - יש לך50% בתקשורת הזו.

שאלי את עצמך - מה עליך לעשות על מנת ליצור מציאות כרצונך? ומה עליך להפסיק לעשות בכדי ליצור את אותה מציאות? למה את זקוקה בכדי להשיג מבוקשך? ומה מונע זאת ממך?

ככל שתרבי לנכס לעצמך אחריות על המצב כך תביאי מהר יותר לתיקונו.


חז"ל גורסים כי כל מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה לכן שמירה על יחסים נכונים ותקשורת טובה שם הינה ערובה לתקשורת שלך העתידית עם כלתך.

בהתיחסותך הראויה את בונה את האופן בו יתיחסו אליך כחמה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות