12 Dec
ויכוח הן אותיות וי-כוח.על פניו נראה שנושאי הוויכוח הם שטותיים ומיותרים לחלוטין אבל במבט מעמיק יותר הרחוק מהכרתי והקרוב לתת הכרתי מגלים שהוויכוח הוא לא באמת על נושא הוויכוח עצמו אלא על המקום שלי.הוויכוח מאפשר לי לבטא את האני שלי שחש מאוים, שחש לא מספיק נוכח, שחש שדעתו אינה נשמעת או לא נחשבת.


כך שמתחת לפני השטח מדובר בשני אנשים הרבים על המקום שלהם האחד בעיני השני.כשאני אומר את דעתי שלרוב מנוגדת לבן שיחי/זוגיאני מאפשר לאני שלי לבוא לידי ביטוי, אני נעזר לשם כך בהפגנת דעותיי ובאופן שבו אני מביע אותם.בן שיחי אינו נשאר חייב ומנסה בכל כוחו להגן גם הוא על מקומו כך שהוויכוח יורד מהר מאוד לפסים אישיים גם בתחושתי האישית.


משום שכל אחד מאתנו חש מעין סוג של איום על מקומו ונוכחותו בעיני האחר.כל אחד מאתנו מחזיק באופן סמוי ולא מודע בידיעה שדעתו אינה נחשבת בעיני האחר.כשכל אחד מכם יבנה את מקומו בעיני עצמו וירגיש כי הוא אינו מאוים ע"י בן/בת זוגו ומקומו מובטח לו יתמעטו הוויכוחים בינכם וגם אם יתגלעו אי אלו חילוקי דעות תוכלו בנקל לפתור אותם בצורה עניינית.למעשה אין במוצהר אמת אחת וכל דעה יש בה מן האמת. האזנה והקשבה אמיתית ומכבדת לדעת האחר תיצור דעה שלישית זו המורכבת מדעתי ומדעת בן שיחי והיא זו אשר תוכל לשקף את המבט הנכון ביותר אודות הסוגייה המדוברת משום שהאמת היא כוללת ואף פעם לא נקודתית.נמצא שמתוך הקשבה ראויה תזכו להעשיר עצמכם ולדייק יותר בדרך אל האמת.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות