31 May

חוסן ויציבות נפשית הינן תכונות נרכשות ונבנות במהלך השנים.

ככל שהאדם העצים את עצמו רגשית כך מבנה נפשו יהיה מוצק ואיתן יותר ומוגן מפני התקפות סביבתיות.

אנשים נוטים לסבור כי ההגנה הכי טובה היא התקפה ועל כן משיבים מלחמה שערה.

אולם כאשר האדם יציב בנפשו ולא תלוי במופנה אליו מסביב אין הוא חש כלל מותקף אלא אדרבא הוא בשיא יציבותו הנפשית ומיושב בדעתו להבין ולפרש מאיזה מקום נאמרו הדברים ,מה בדיוק הפריע לאותו אחד שאמר אותם,ולרגע הוא לא נותן להם לחדור דרכו.

מתוך הבנה פשוטה ונכונה שהדברים שייכים למי שאמרם ויצאו מתפיסת עולמו וממצבו הרגשי בו היה נתון.

אם כך -ההגנה הכי טובה היא פרשנות .

היציב והמחוסן רגשית מסוגל לפרש כל העת את המתרחש סביבו באור חיובי והוא מפנה את החקירה אודות מה קרה לו ל"מה קרה לו(לאחר שתקפו).

הוא מאפשר לעצמו להגיב מתוך ישוב הדעת ואיזון ולא נותן לאף אחד להפר שלוותו.

מהמקום הזה יש לו המון כוח נפשי ויכולת לדון לכף זכות .

לכן חיזוק החוסן הנפשי שלך בעיני עצמך -בעצמך הוא זה אשר יסייע לך לפרש באור חיובי את ה"תוקפים " אותך וימנע ממך לגונן על עצמך .

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות