12 Dec

את ההכנות למלחמה, כך נהוג לומר עושים דווקא בעתות השלום.
זוגיות טובה ואיכותית נמדדת ביכולת שלה לשאת משברים ולהתמודד מולם כשהם מופיעים.
ולכן חשוב כל העת לטפח ולשמר את היחסים הזוגיים מתוך הערכה וכבוד הדדים משום שכאשר יתגלעו ויכוחים או כאשר זו תמצא בעתות משבר יהיה לה מספיק כלים לצלוח אותן.
שריב קטן הופך מהר מאוד למריבה זה מלמד על זוגיות מאוד שברירית, חסרת תשתית חזקה כזו המחברת בין אנשים בצורה פנימית ועמוקה.האותיות מ' וה' שהפכו ריב למריבה יוצרות בחיבורן את המילה "מה"... זו מילת שאלה, מילה של ספק, של ביטול ואם לרוב זו התחושה שאני מקבל מבן זוגי הרי שאני חש בחוסר חיבור עימו, רואה אותו כמאיים על מקומי ולא ככזה המפנה חלל להימצאותי.ועל כן, באי ההסכמה הראשונית שלו כלפיי התחושה הפנימית והתת הכרתית הזו עולה בי ואת הריחוק הנפשי שהיא אינדיקציה לו אני מתרגם גם לפיזית.יוצא שלא באמת הריב הקטן הוא הבעייתי כאן אלא התרגום הפנימי והתודעתי שהוא עובר אצלי. מה שגורם לי להפוך אותו למריבה שסופה מי ישורנו.
על כן, חיזוק תמידי של המערכת הזוגית, מתוך רצון לחבר בין האני שלי לזה של בן זוגי יאפשר למערכת להיות יצוקה ויציבה ולבנות כלים להתמודדות הבאה שבזכותם ריב קטן יישאר ככזה ומהר מאוד יפנה את השטח לטובת המשך החיבור ששרר בה קודם.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות