על הקשר בין גלות, גילוי וגאולה


15 May

כל מטרת הגלות היא לאפשר לנפש את הזדככותה ולחשוף בפניה את האמת האמיתית המצויה מתחת לפני השטח.

תחת משברים, סבל ושבירה נפשית, מוצאת הנפש את קרבת האלוקים האמיתית.

הגלות, יותר מאשר היא מסע פיזי מפרך המכלה את כוחותיו של הגוף, יש בה גם בכדי לכלות את כוחות הנפש.

לאורך כל שנות ההיסטוריה של עם ישראל התמיד העם בנדודיו, וסבל השפלות ורדיפות לצד מכאוב, סבל וחיי נכר.

אבל יותר מאשר נבדקה עמידתו במבחן הנ"ל של הגוף, נבחנה הנפש ומידת החוסן שבה.

הגלות מביאה עמה את תהליכי הניתוק אשר היטיבו לבצעם אומות העולם, כאשר הבהירו באופן חד משמעי כי העם היהודי מקומו מצד אחד של המפה העולמית, ואילו כל שאר האומות מהצד שכנגד.

הניתוק חייב אותנו למצוא את עצמנו בעצמנו. הוא חייב אותנו לגלות מי אנחנו, להגדיר לעצמנו בשנית את זהותנו הפנימית, הלאומית, הערכית והמוסרית.

אילולא קשיי הגלות, ספק אם היינו דורשים זאת מעצמנו.

מלאכת הגילוי אפשרה לנו לייצר בשנית את הדבק המחבר ביננו לבין האלוקים. ויותר מכך, הופתענו לגלות את יסודות האמונה שלנו בו, לראות עד כמה הם מוצקים ואיתנים. הופתענו לגלות בעצמנו כוחות שלא ידענו שהם קיימים...

הגילוי הזה, שהגלות שימשה לו כאמצעי, הביא לנו בסופו של דבר, וגם יביא בע"ה, את הגאולה העתידית.

כי מפני חטאינו גלינו מארצנו - החטא משקף את החטאת המטרה שלשמה נבראנו.

החטא הוא סמל לגלות, הווי אומר לניתוק של האדם מעצמו. ככל שהאדם חי בחוסר חיבור עם עצמו, הוא מתרחק מהאמת הפנימית שלו ומרצונו הטבעי, וכן מסביבתו ומבוראו.

הגלות, אם כך, הינה תוצאה של הריחוק הזה. היא העונש שהביאה עמה החטאת המטרה. היא גלות האדם מעצמו. וכשהסבל רב, הוא מתחיל, בשארית כוחותיו - אך בעיקריים שבהם, לאסוף עצמו אל עצמו בעצמו, ולגלות את הרצון האמיתי הפנימי אשר היה חבוי בקרבו.

שם הוא חש רצון עז לקרבת אלוקים, ושם הוא זוכה לגאולת עצמו ע"י עצמו.

הגלות, הגילוי והגאולה – זוהי כל התורה כולה.

ענבל אלחייאני, M.A., היא מטפלת מוסמכת ב-NLP ובדמיון מודרך, כותבת ומרצה בתחום.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות