17 May
17May

בס"ד

משבר אמון בזוגיות ?💑

אין דבר כזה!!!

כשמי מבני הזוג מתלונן שהוא לא סומך

על בן/ת הזוג שלו או מרגיש

שהצד השני לא מספיק מייחס חשיבות לקיומה של זוגיות זו -נשבר האמון.

אך למעשה שבירתו החלה עוד קודם.

הזוגיות שלי היא פועל יוצא של הזוגיות שאני מנהל קודם כל עם עצמי.

אם אני מאמין בעצמי ובמי שאני,סמוך ובטוח ביכולותיי ובכישוריי אז אני מסוגל להעביר

אמון זה גם הלאה ויכול להאמין שזה גם מה שהסביבה חושבת עלי.

אך מי שלא מאמין בעצמו ,לא מאמין לאחרים ולא

מאמין שאחרים באמת נאמנים לו .

לעיתים נדרש הליך פרטני ולא זוגי שיוביל ליצירת האמון שלי בעצמי🙋‍♀️    ומימלא יורגש בזוגיות בה אני חלק .

אמונה -זו כל האמת.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות