17 May
17May

מהי אהבה ומה זה לאהוב?💑

אנשים טועים לחשוב שהם אוהבים את הזולת

אך אם הם היו מודעים לעצמם היו מבחינים שהם אוהבים את עצמם והקשר הרגשי שלהם לזולת נולד כתוצאה מכך שהם זיהו משהו חסר אצלם שביכולתו של הזולת למלא להם.

אהבה-היא בדיוק ההיפך ,היא אותה התקשרות רגשית שבבסיסה עומד הרצון שלי לספק לזולת מה שהוא צריך.

וככל שאתן לו יותר אוהב אותו יותר כי משהו ממני טבוע בו.

לאהוב= לתת בלי רצון לקבל.

באהבה גדולה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות