17 May
17May

למה אנשים מתגרשים ?😥

אנשים מתגרשים כי כנראה הם עוד לא התחתנו עם עצמם הזוגיות שאני מנהל תלויה בזוגיות שלי עם עצמי

בחיבור שלי עם כל הרבדים שבי. אם קיים כזה הרי שהתקשורת שלי עם עצמי בנויה ויציבה וברור לי מי אני ומה אני רוצה ,וזה מימלא ישפיע על התקשורת שלי עם הבן/ת הזוג.

התקשורת החיצונית שאני מנהל יונקת מהתקשורת התוך נפשית שלי עם עצמי.

גירושין נובעים קודם כל מחיבור לוקה בין האני לעצמי.

המשך זוגיות מוצלחת.💑

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות