15 Nov
15Nov

השיח הפנימי ביני לבין עצמי משפיע על האופן בו אני רואה את עצמי בסביבה ומתקשר עימה .

אם תוכן השיח הפנימי הזה נסוב בעיקרו על המשפט:"אני לא שווה". 

הרי שהדרך מכאן להשוואה ביני לבין האחר קצרה .

ובהשוואה הזו תמיד אצא כשידי על התחתונה .

התובנה כי אני יחודי מעצם מהותי מעלה בנקל את ערכי בעיני עצמי ואני חדל מלהשוות כי אני זה אני והאחר מטבעו הוא "אחר".

מי ששווה -לא משווה .

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות