15 Nov
15Nov

אם נייחד מבט מעמיק לכל התהליכים הטבעיים המתרחשים בבריאה נגלה כי כאשר אירוע מסוים ממצה עצמו עד תומו נוצר משו אחר ותמציתי הרבה יותר .

זהו התהליך המתרחש בתום לידה כאשר מיצו עצמם שלבי ההריון והצירים שהובילו להולדת הולד המגלם את התמצית שבמיצוי.

כך גם קרה ביצירת העולם כאשר סיים הבורא ליצוק לתוכו כל אשר חפץ מה שאיפשר למשהו תמציתי ומוגדר בשם "יקום" להתהוות.

בכל אלמנט בחיים התהליכים הקודמים להיוצרותם של דברים הינם רבים וארוכים וכאשר הם מגיעים לנקודת המיצוי שלהם נוצר משהו ממוקד,מדויק וברור יותר.

ככל שהתהליך ארוך יותר ידרש גם זמן רב יותר עד להגעה אל המיצוי.

אך כשזה יקרה תיוצר התמצית ,אותה נקודה יחודית ומדויקת הטומנת בחובה את שלל התהליכים אשר קדמו לה והמושפעת מהם.

כמה נכון -ככה טבעי.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות