31 May
31May

כשאני באופן בלתי מודע מתנהל בחיי מתוך פאסיביות ,מעביר לאחרים את האחריות על חיי ותלותי בהם פיסית ורגשית ..

הגוף חש זאת ומאבד את היכולת לשמור על חום /קור גופו באופן עצמאי .

הוא מבקש להעזר בעזרים חיצוניים (גל של שמיכות פוך או עודף מזגן על טמפ' נמוכה) 

כמו הנפש הוא מבקש להתלות במשהו מבחוץ.

עצמאות נפשית מאפשרת גם לגוף לקבל אחריות על עצמו ולווסת את הטמפרטורה שלו באופן נכון.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות