17 May
17May

בס"ד

לפעמים נדמה לו לאדם

שכדי להיות מוכר ויקר בעיני כולם

להיות -מורם מעם

עליו לשחרר משהו כביר אל חלל האויר 👨‍🚀👨‍🚀👨‍🚀

להתאמץ ולפעול תדיר

אפילו מעבר לגבול הסביר

אבל האמת

שהאמת לא כ"כ חבויה

והוא בעצמו בריאה יחודית במינה

שכמוה לא תהיה וכמוה לא היתה

כי עצם קיומו הוא חידוש בפני עצמו

ורק אם לתוכו יביט ,יבין כמה ענק הוא וענק התפקיד .

כי יחיד הוא במינו ואין ולא יהיה עוד מלבדו

כי בשבילו ברא הבורא עולמו.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות