17 May
17May

כחות חבויים לו לאדם 💪

ולא כל אחד יודע לגלות אותם

ומי שאותם כבר גילה

לא משאיר אותם בתוך מזוודה חבויה 👜

אלא פועל לפיהם במלוא העוצמה

כי האמת כה ברורה שכמוהו לא יהיה ולא היה

וכשפועל כפי כוחותיו קיומו הופך לנצרך ונשגב.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות