15 Nov
15Nov

זהירות בדרכים זה לא רק בכביש .

אלא בדרכים בהם אני צועד על מנת לקדם מטרותיי.

והזהירות נדרשת על מנת שלא אתקדם תוך כדי עקיפת או רמיסת האחר.

היא נדרשת על מנת שאקפיד להיות בתנועה ולמצות את האנרגייה החיובית שבי עד תומה.

היא נדרשת על מנת שאתאזר בסבלנות אם הכל כרגע עוצר ,שאחוש את המתנה שבהמתנה.

היא נדרשת כדי שאם אתקל באחר בדרך אשדר אליו אהבה שתמנע תאונה ופגיעה אנושית כאובה.

זהירות בדרכים זה באמת כלל בחיים.

רק למי שמעונין ללמוד ממה שיש למציאות אותו ללמד.

רק למי שתמרורים ואותות אזהרה הוא יודע לקרוא .

זהירות בדרכים-כי חיים רק פעם אחת !!!!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות