31 May
31May

זה לא הזוי למצוא בדורנו ילדים שלא שולטים על עצמם ונותנים פורקן לרגשותיהם דרך כעס והשתוללות יתר .

התערבות ברגשות הללו וניסיון להשליט כוח במטרה לעצור אותם-יעלו בתוהו .

בזמן רגוע חשוב לשחזר את האירוע ,לתת מקום לחוויה ולנסות לדלות פתרון ותגובה אחרים היותר מקובלים בביתכם .

חשוב ליצור קישור תודעתי בין חווית ההתפרצות לכל מה שמעורר רוגע ,שמחה או לתזכר בחוויה שבה היתה הצלחה .

לאחר צריבת התמונה במוח נוכל להעלותה בקלות בכל פעם שתתעורר התפרצות .

מהר מאוד -נופתע לגלות כי הקישור עבד ואף עולה לבד!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות