17 May
17May

איך זוכים לילדים מחונכים?

ילדים מחונכים נולדו בראש ובראשונה

להורים מחונכים.

אם אני כהורה מתנהל מתוך תיאום מלא בין הנורמות והערכים שאני מאמין בהם

לבין הפעולות אותן אני נוקט, הרי שהילד יבחין בכך וינהג אותו דבר.

התנהגויות חיוביות וערכי מוסר שעליהן לעולם לא אוותר והם בגדר "טאבו" עבורי הן אלו שיעברו לילדיי ,הם כבר יפנימו מסר זה ללא התערבות ודרישות מצידנו.

לעומת זאת אם קיים פער בין הערכים שאני מחזיק בהם לבין התנהגותי בפועל -סביר להניח שערכים אלו לא ישפיעו על עיצוב התנהגותו של ילדיי והוא יזנח אותם במהרה.

חנוך לנער-כי ברבות הימים יהפוך להורה שיחנוך נערו.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות