17 May
17May

בס"ד


הורות מתערבת או הורות מעורבת?

הורות מתערבת היא אותה הורות אשר נוצרה ברוב המקרים בגלל צורך בלתי מודע של ההורים לחוש שהם משמעותיים . לכן נוצרה תלות חזקה שלהם בילדיהם שברבות הזמן נוצלה על ידם אך למעשה נישלה אותם מהיכולת לפעול באופן עצמאי בתחומי חייהם.

הורות מעין זו מנעה את צמיחתם הטבעית גם זו אשר נגרמה

כתוצאה ממשברים.

הורות מעורבת לעומתה היא זו המכירה בקיומו של הילד כיחידה נפרדת ומאפשרת בשל כך את התפתחותו התקינה ורק עוקבת ממבט על.

הורות מעין זו תוביל להתפתחותם של כוחות נפש בילד אשר נולדו כתוצאה מהתמודדויות עם משברים שלא סולקו בקלות ומתוך פחד ע"י ההורים.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות