17 May
17May

בס"ד


תשעה באב.


המשיח והמשיח לפי תומו

המשיח אשא מסמל את סופה של הגלות המרה יבוא לאחר הכשרה של הקרקע .

התהליכים אשא יביאו לזירוזו יהיו אלו אשא יביאו לאיחוד הפרטים המכילים את הכלל.

כאשר השיח בינהם ישתנה מקנאה,תאוה ,מחלוקת,חמדנות ושנאה .

לאהבה גם ללא סיבה ותנאים -כזו הנקייה מאינטרסים .

כאשר השיח בין הפרטים והדיאלוגים אשר ינהלו יתבססו על ויתור ועשיית הטוב או אז תופשר ותוכשר הקרקע לבואו.

משיח מחכה שנשיח זה עם זה לפי תומנו -ללא משים מה זה יתן לי .

יותר שיחות יותר משיחיות.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות