17 May
17May

בס"ד

איך קשורה שיחת טלפון עם גיסה לסבל מתמשך מטחורים ?

שאני זקוק להערכה חברתית אני גם פועל להשגתה.

אני עסוק בליצור רושם ,לסגל התנהגות ותרנית ,להישמע נחמד..

ומכיון שזו התנהגות שאני מסגל אותה לעצמי היא מלאכותית לי ועלי להתאמץ בשל כך.

הגוף מרגיש מאמץ זה ומגיב לכך.

אם אדע לפתח הערכה אמיתית ופנימית שלי כלפי עצמי אוכל לנהוג גם כלפי חוץ באופן טבעי ומימלא לאפשר לגוף את תפקודו הרצוי והטבעי לו.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות