17 May
17May

בס"ד

לשון הרע לא מדבר אלי!!!

ובכל זאת..

בכל זאת אנשים נוטים להתעסקות בחיי האחר, הם מעבירים מידע אודותיו וחשופים גם לקבלתו. מאחר וחטא זה ראשיתו בדיבור ודיבור הינו פועל יוצא של מחשבה שקדמה לו, הרי שאם נחשוף את המחשבה ושורשה נבין מה יקל עלינו להיחשף לחטא זה.

ההתעסקות בחיי האחר ובפרט בין אם נפגעתי ממנו מתרחשת בשעה שאני אינני עסוק בעצמי . הגדרת הזהות העצמית שלי טרם לבשה צורה וכל אי הצלחותיי עומדות לנגד עיני מה שבבת אחת מעורר בי את הצורך להיישר מבט אל האחר.

הדיבור השלילי נגדו עולה ביתר שאת כאשר אני חש פגוע ממנו . ופגיעה זו שורשה גם מאי יציבותי הנפשית שטרם נבנתה בתוכי על ידי .

אם אני מודע ליכולותיי ולכישוריי ושמח בחלקי הרי שאין לי שום ענין בזולתי מימלא אינני חפץ לשמוע אודותיו בין טוב ובין למוטב.

לשון הרע לא ידבר אלי-רק אחרי שאדבר חיובי לעצמיו אראה את הטוב שבי.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות