הטיפ היומי- יום הזכרון


17 May
17May

יום הזכרון.

הוא יום המאפשר לזכור ולא לשכוח מי הוא העם הזה ומי הם חייליו.

לזכור ולא לשכוח שמי שחרפו נפשם עבור אחיהם מלאים היו בתפיסה תכליתית של העולם הזה והיא זו שאיפשרה להם לפעול מתוך מסירות נפש .

לתת מעצמם ואף לתת את עצמם.

כי אם יש עבור מה למות יש עבור מה לחיות.

לזכור ולא לשכוח שהעם הזה חי מתוך קשר בין חלקיו ומתוך קשר לארצו  שרק מעוררים את קנאת האומות.

לזכור ולהבין שמי שאת חייו מוכן להקריב לעבר מטרה חי מתוך יראת שמים טהורה ומתבטל אל מול משימה נעלה .

לזכור ולא לשכוח שאין ברייה יכולה לעמוד במחיצתם בין שהיו בעולם הזה ובין שהם בעולם הבא.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות