17 May
17May

בס"ד

איך אדע אם הזוגיות שאני מנהל אמיתית או מלאכותית ?

אנשים נוטים לחשוב שזוגיות אמיתית היא זו אשר איננה חווה משברים ,מריבות או ויכוחים . המעידים (כך נוטים לחשוב) על בעיתיות וחוסר התאמה בין בני הזוג. אולם האמת היא שזוגיות אמיתית היא זו המוכנה לחשוף גם את אשר קיים מתחת לפני השטח בניגוד למלאכותית , והיא נמדדת דוקא ברגעי המשבר שלה . אם היא התבססה על חוויות טובות וחיבור תודעתי ונפשי נכון הרי שאת רגעי השבר שלה היא תצלח בקלות . זוגיות אמיתית נמדדת ביכולתה להתמודד ולהכיל בה את רגעי המשבר שלה. זוגיות אמיתית מתבססת על חוויות חיוביות והן אלו המסייעות לה לצלוח משברייה.

מהם היא מתמזגת ומתמצקת יותר אל תןך עצמה.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות