17 May
17May


בס"ד


בטחון בעצמי או בטחון עצמי?

ההבדל נשמע דק. אך למעשה טומן המון .בטחון בעצמי נולד כתוצאה מהאשלייה שהישגיי והצלחותיי הינם בשליטתי. וככל שאתאמץ יותר אשיג יותר. תפיסה זו מאפשרת לי לסמוך רק על עצמי ואינה מותירה מקום לדעות אחרות ולמעשה גם לא לאלוקים.

בטחון עצמי לעומת זאת נובע מהידיעה שלא הכל תחת שליטתי וגם אם דברים יצאו מכלל שליטה אני מרפה,בטוח ויציב כי יש מי שמנהל וזה לא אני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות