24 May
כל התורה כולה !

בס"ד

כל התורה כולה ! 

הימים הבאים מקרבים אותנו אל חג השבועות – חג מתן תורה .

מה משמעותה של המילה "מתן" , מהי התורה אשר למדנו עוד בטרם יצאנו לעולם?

ומהי התורה אשר עלינו ללמוד בהגיענו אליו? ובאיזה אופן היא מתגלה ותתגלה לעיני כל העולם?


כל התורה כולה – על רגל אחת ..

במאמר הבא.

דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו ?לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב' ארכובותיו וב' עקביו על ב' עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו ....ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו ..ומלמדין אותו כל התורה כולה וכיוון שבא לאויר העולם ,בא מלאך וסתרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה (נדה ל,ב).


חג השבועות המסכם את ספירתן של שבעה שבועות מפסח ועד שבועות  מכונה גם "חג מתן תורה".

והדגש הוא על הנתינה ולא על הקבלה .

מהי אותה תובנה הנלמדת מכך? מה הכוונה במילים "כל התורה כולה " ולשם מה נדרש הלימוד בה עוד טרם לידיתנו?

חז"ל גורסים כי כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהן שונות" והדעת כאמור הינה שילוב בין שני המוחין זה המופקד על החכמה ובין זה המופקד על הבינה .

הדעת הינה פועל יוצא של העיבוד המחשבתי של האירוע שחלף על פנינו .

יתכן מאוד כי קבוצת אנשים תהיה נוכחת באירוע מסוים אך כל אחד ממנה יחווה את ההתרחשות בו ממקום אחר.

משום שהכלים הפנימיים עימם  אני קולט את השטח האוביקטיבי הינם סןביקטייבים וזוהי הסיבה שאצל כל אחד מהם יקלט האירוע באופן שונה.

מכאן נקיש לענין השימוש במילה "מתן" בשמו השני של החג .

התורה ניתנה וזוהי עובדה מוגמרת אך הקבלה שלה ע"י כל אחד מהנוכחים במעמד היתה באופן שונה – איש איש לפי מדרגת הבנתו השכלית והשגתו הרוחנית .

ואם נרחיב את התובנה לחיי היומיומם שלנו נראה שישנו שוני מהותי באופן שבו אנשים מגיבים לאותו אירוע.

בתחום התמחותי כמטפלת בשיטת NLP    משתמשים במונחים"מפה" ו"שטח" על מנת ליצור אבחנה בין העובדות כפי שהיו במציאות (שטח) לבין האופן בו המטופל חווה אותן(מפה).

והשוני הזה בין אדם לאדם יוצר את ההבדל בין יכולת הקבלה וההכלה של הדברים , לא כל אחד יקבל את הדברים הנאמרים באותה צורה, לא כל אחד יהיה בעל אותם הכלים להכלתם.

הכל תלוי למעשה באופן בו אני קולט את המציאות סביבי .המוח האנושי מתרגם כל אירוע דרך החושים לחוויה ..כל מציאות חיצונית ואוביקטיבית מועברת דרך פילטריים מוחיים הכוללים את אוסף האמונות שלי, חוויות נוספות המזוהות כקשורות  לאירוע הנוכחי,זכרונות ,ערכים ואמונות .

כל תהליך העיבוד המוחי הזה מובדל מאיש לאיש ומשפיע על האופן בו תקלט החוויה ..

זהו תהליך המקביל לענין "הקבלה" של התורה ..איש איש כפי תפיסתו והבנתו, איש איש בהתאם למידת הזדככותו הנפשית .

כשם שהחוויות שלנו אל מול האירועים החולפים על פנינו שונות כך היתה גם מידת הקבלה של התורה ויכולת הכלתה.

ישנו פער בין נתינתה לאופן קבלתה ..נתינתה ממקור עליון וקבלתה ע"י מקור תחתון ..עבודת הקבלה מוטלת ע"י המקבל בלבד..ההפנמה,מידת ההתפעמות ,גודל השינוי – כל אלו תלויים במידת קבלתי והכלתי את אותה התורה והכל כאמור בהתאם לבחירתי .

אותו הפער הקיים בין המציאות לבין האופן בו היא נתפסת דרך חושיי ותפיסותיי.

ככל שאכשיר יותר את הקרקע להכלתה כך אזכה לקבלה ולהבין "שפתה" ,להבין את מה שהיא באה ללמדני , להפיק ממנה את התורה וההוראה הנכונה לחיי.

וכך הוא הנכון לגבי קליטתה של התורה בתוכי – ככל שאשכיל לפתוח את סגור ליבי אליה,להזדכך,

ולהיטהר מחשבתית כך אזכה יותר ויותר להפנימה הכי קרוב לאופן ולצורה בו ניתנה . כך אזכה בעצם להוביל לצמצום הפער בין "הנתינה" ממקור עליון לבין "הקבלה" ע"י מקור תחתון .

במילים אחרות

היכולת להכיל את התורה תלויה במידה מסוימת בהכשרת הכלים בתוכי – עד כמה עסקתי בהגדלתן ובמירוקן על מנת שיוכלו להכיל תכולה אלוקית בתוכן. וכגודל הכלי כך גודל ההשגה והקבלה וזהו כאמור נתון הנתון לבחירתי ואני מופקד על ביצועו.

ע"פ ר' נחמן מברסלב התורה כולה זוהי תורת הנפילות – היכולת לחוות אירוע כאמור שונה מאחד לשני ,מה שיוצר את השוני היא מידת היכולת להכילו , ככל שאדם בנה יותר כלים בנפשו משמע כוחות נפש בתוכו הרי שבכך הגדיל את יכולת ההכלה בתוכו.

תורת הנפילות היא כל מסע חייו של האדם אשר עתיד לעבור כאן, עוד בבטן אימו הוא לומד את המשברים שילוו אותו ואת אופן היחלצותו מהם.

והתורה הזו תהיה נר לרגליו לכשיצא משום שההבנה הבסיסית לה הוא יזדקק היא שכל הנפילות טומנות בחובן את התשתית לכל הקימות שלו מהן.

מה שיקבע את מידת המשבר של האדם כאשר יקלע לאירוע מסוים היא תגובתו הרגשית והנפשית לאירוע ולא האירוע עצמו.

החוויה היא זו אשר תיצרב במוחו וככל שהוא חלש יותר רגשית וחסר כלים וכוחות נפש בתוכו, ככל שהתורה שהוא למד מן המציאות היא רפויה וסתמית עבורו כך יהיה עליו קשה להכיל את המציאות המשברית סביבו.

אדם טורח הרבה במציאת יעודו , הוא תר ומחפש אחר עיסוק מה אשר ישיב לו את שלוות נפשו , אדם טורח הרבה גם במציאת זיווגו , אדם טורח הרבה במציאה אחר דירה בסביבה אשר תתאים לרוחו ופתאום ראה זה פלא הוא מוצא ומרגיש שזה זה , מעבר לכל ידיעה שכלית , ישנה תחושה פנימית ,עמוקה ואמיתית שהוא במקום הנכון מבחינתו..

זה אומר  שהוא כבר היה במסע הזה קודם.."הנפילות" הללו מוכרות לו כמו גם הדרכים לקימה מהן.

זוהי תורה שכבר למד קודם במעי אימו – תורת הנפילות.

ובמובן אחר- לימוד תורת הנפילות מכשיר אותי לבנות כלים בנפש אשר יסייעו לי בקליטה טובה ועמוקה יותר של המציאות סביבי, הם יעזרו לי להכיל מציאות משברית ולהבין את שורשה הטוב.

ואת התובנות הללו שיצמחו כתוצאה מהמסע הלימודי הזה אוכל להעביר הלאה זו תהיה משימתי ללמוד תורה וללמדה לאחרים .

זוהי משימתי בהגיעי לעולם ..

הגלות היא סמל לניתוק , לחוסר ההבנה בדבר הההתרחשויות סביבי אבל באמצעות הכשרת הכלים אני מגיע לכלל הבנה – לגילוי חדש אודות הצפון והנסתר .. מגלה את רזיה של תורת חיי ואז אני מביא עצמי לכלל גאולה פרטית המאירה באורה את האנושות כולה ומקדמת לכיוונה של גאולת הכלל.

אם אני יודע להפיק תורה ,קרי ללמוד ולהבין מהמציאות סביבי את רצון הבורא, אני הופך כלי להכלת תובנות חדשות , אני מעבד בתוכי את המציאות ומפיק ממנה תורה חדשה ..

אם קראתי מאמר, אם נתקלתי במאורע כלשהוא, אם התחדש לי באיזה שהיא דרך חידוש או השגה אל לי להתעלם מכך אלא לפנות בתוכי מקום לכך, לייחד מקום פנימי למציאות החיצונית ולעבד את הדברים בתוכי עד שתצא מהם השגה , תובנה ולימוד והם יהיו בגדר "התורה" שלי ואותה יהיה עלי להעביר הלאה.

זוהי כל התורה כולה ..

חג מתן תורה רווי בלימוד .

אלחייאני ענבל מטפלת מוסמכת בnlp   ודימיון מודרך.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות