15 Nov
15Nov

חוסר אונים הינו מושג הגורר איתו רגשות נוספים כגון: חוסר וודאות,בלבול,ספק,עצב תסכול וכו'.

חוסר אונים הינה ההכרה שכרגע אני חסר כלים להכיל את המציאות סביבי ועלי להכיל את ה"אין" ,את הנעלם.

אותו חלק חסר המונע ממני להמשיך את רצוני לשלוט על הקיים .

בחובו הוא מבקש לטמון את ההבנה כי גם החיים בחוסר הם חיים ,אם אאמץ את החוסר אונים ולא אתנגד לו הוא עוד עלול ללמדני תובנות עמוקות על מהות החיים שספק אם היו נלמדות בלעדיו.

חוסר אונים נועד לחדד בי את ההבנה התת הכרתית כי לא הכל אני יודע ולא לכל שאלה יש תשובה.

שאני מרפה מנוכחותי ומבחין בחלל החסר נכנסת ההבנה שיש הבנה שהיא למעלה משכלי ואז אני פנוי לשאת את הנעלם וללמוד את מגילת ההסתר.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות