17 May
17May

בס"ד


תלותיות -שורש כל הקונפליקטים הבינאישיים.


ככל שאני חסר יכולת לספק לעצמי בעצמי את חמשת הצרכים האנושיים והבסיסיים : אהבה ותשומת לב,שייכות,הרגשת בטחון,רוגע ושליטה אני פונה לחברה שתעשה זאת עבורי

ובכך למעשה יוצר את תחושת התלותיות שלי בה מבלי משים.

ככל שהתלותיות תגבר כך יגברו גם החיכוכים והקונפליקטים בין אלו שמבחינתי מספקי צרכי לביני.

כך למשל נהיה עדים לקונפליקטים חוזרים ונשנים בין עובד לבוס -אם העובד רואה בבוס את מקור פרנסתו את מי שאמור לדאוג לבטחונו הכלכלי ומפחד ממנו זה יפתח אצל הבוס עליונות יתרה ושליטה -ובכוחם של אלה ליצור סבכים תקשורתיים.

וכן בין אם לילדיה -ככל שהיא תרבה בשליטה על ילדייה על מנת להרגיש רוגע ובטחון היא תיתקל בהתגדויות וביותר מעשים המנוגדים לרצונה.


תלותיות יתר בזולת מזמינה תקשורת לקויה.

כי אין הדבר תלוי -אלא בי.   


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות