17 May
17May

בס"ד

אין דבר כזה חרדת מבחנים /מקומות סגורים /חרדה חברתית /נטישה/גוק'ים וחתולים וכו'.

חרדות על כל סוגיהן אינן נפתרות נקודתית מאחר והן נזונות מאותו השורש והוא הפער בין רצוי למצוי.

אני רוצה להיות משהו שאני לא ,מנסה לחיות ע"פ מה שאני חושב שהחברה רוצה ,עסוק בלהשיג ,להצליח ולשלוט בכל תחום בחיי .

את הפער הזה בין הקיים לעוד לא קיים אני מבקש לצמצם ע"י עודף שליטה ושורשו הוא למעשה חוסר זהות ובנייה עצמית .

שאדם טרם גיבש לעצמו מי הוא בעיני עצמו ,הרי שהופך עצמו למשהו שהוא לא או לכלי שרת בידי החברה אם מטרתו היתה לפעול ע"פ אמות מידתה .

הדברים שמהם אני חרד רק מעוררים בי חרדה שהיתה קיימת קודם לכן .

על כן הפתרון הינו שורשי ולא מתמקד בנושאי החרדה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות