17 May
17May

למה אנשים מיואשים ?😥😥😥

אנשים מיואשים כי הם רואים חצאי דברים.

ולא מסוגלים לראות את התמונה השלמה 🤦‍♀️

שמצריכה לעיתים התבוננות יותר מעמיקה.

מיואשים -כי הם מקדישים המון לרע 😈😈😈

אך לא יודעים שהרע הוא בשורשו טוב.

שהרע הוא תמיד חלק ממשהו גדול הרבה יותר ממנו.

כי הוא בעצם בהיפוכו "ער"

שאותם רק בא לעורר

אנשים מיואשים כי את הכוח לעצמם מנכסים

ולא מבינים כי הם חלק מסרט שהתחיל לפניהם וימישיך אחריהם .

אין יאוש בעולם כלל זו לא קלישאה -זו דרך חיים בריאה.🤍


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות