17 May
17May

בס"ד 

חיים ,חיות ומה שבניהם!!!

לרוב שמדברים על חיים מתכוונים לתכנים הטכניים שלהם-אכילה,עבודה,שינה,נישואין והולדה.

חיות לעומתם היא האופן שבו אני בוחר לנהל ולהתנהל

בתוך חיי.היא היכולת המקנה לי את האנרגיות החיוביות עימן אני פועל בתוך חיי.

החיים הם עובדה ביולוגית קיימת .החיות לעומתם נרכשת.\

מה שלמעשה לא קושר בין השניים.

חיים ללא חיות הינם חיים שטחיים בהם ברבות הזמן יחוש האדם ברדידותם ובריקנותם.

חיים שיש בהם חיות הן מזון מחייתו של האדם.

ובעזרתם קם הוא חי בכל בוקר מחדש.

שיהיה לחיים.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות