17 May
17May

גמישות מחשבתית מהי?

המחשבה של האדם היא מוקד חייו.

ובכוחה לקבוע כיצד הם יראו,כיצד הוא ירגיש בסיטואציות מסוימות ומה יהיו העדפותיו בכל תחום בחיים עוד בטרם הוא נדרש לכך.

בני האדם לרוב אינם נוטים מרצונם לעסוק בשינוי דפוסי מחשבתם גם אם הם אינם מועילים להם.

אך קורה שלעיתים הם מופתעים מהפער שנוצר בין מחשבתם להתנהגותם בפועל וזאת משום שהמחשבה גמישה ומשתנה בהתאם לנורמות,סיטואציות ומשברים.

דוג' פשוטה לכך היא שביום חתונתו יודע האדם לשים מחלוקות בצד ולהבליג על אי אלו סיטואציות שביום רגיל היו מפעילות אותו מחשבתית.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות