15 Nov
15Nov

תרבות השפע זו הממלאת כל חלל אשר סביבנו בהרים וכסתות חומריים ובעודף נתונים מחשבתיים נוטלת מאתנו ,למעשה כל יכולת להיות ממוקדים ולסגל לעצמנו ראייה עמורה ואמיתית יותר.

עודף השפע ניתך עלינו מבלי יכולת להכיל אותו,האמת הפכה לפוסט מודרניסטית ונראה שאין שום דבר הנושא בתואר קדוש והראוי להערצה ערכית ומהותית מבחינתנו.

דוקא בשעת הצמצום וההתכנסות כפי שקורה בסוכה ,דוקא משום ששדה הראייה שלי מצטמצם ואני מתאמץ להביט רק מבעד לפתחים ולחרכים הקטנים ..

דוקא אז מתחדדת בי הראייה הנכונה והאמיתית אודות החיים וארעיותם.

הצמצום מביא לידי מיצוי מחשבתי ומאפשר מיקוד ראייה שכמוהו טרם חוותה התודעה .

חג אסיף שמח.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות