01 Jun
01Jun

רבי שמעון בר יוחאי עסק בתורת הנסתר ..ששורשה היה נעוץ ביכולת ההעמקה והראייה מעבר.

לראות מימד רוחני במציאות גשמית .

הלוחמה ברומאים היתה בעזרת חץ וקשת שבאמצעותם ניתן לירות למרחוק לעמוד בנקודה אחת ולכוון לשניה.

לא מה שכאן ועכשיו יקבע ! אל יאוש ! 

כי המציאות היא לא מה שמעל לפני השטח אלא דוקא מה שנסתר .

וזו תורת הנסתר והגילוי שלה שהובא לעולם בזכות ר' שמעון בר יוחאי .

שנזכה לראות ולירות מעבר .

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות