17 May
17May

פסח וCBT!!

CBT  הינה שיטת טיפול המובילה באמצעות שינוי התנהגותי לשינוי קוגנטיבי ,המשנה את דפוסי החשיבה.

הטיפול נעשה מבחוץ כלפי פנים -באמצעות שינוי אורחות חיי משתנה בהתאם לכך גם חשיבתי.

פסח מבקש לערוך שינוי מעין זה בקריאתו לעריכת ניקיון לביעור הרע והמיותר ,להברקה ולמירוק מתוך ידיעה שברבות הזמן יובילו כל הנ"ל לשינויים גם במנגנון המחשבתי והתפיסתי שלי.

פסח יוצר את התחושה כי מי שמנקה-מתנקה.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות