19 May
19May

בס"ד


לב של אבן או אבן מהלב ? ❤

"והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר (יחזקאל, ל"ו).

לב אבן 🤎הוא לב אטום ,שבור וחסום 💔שהוכהה מעודף תחושות ורגשות שלא עברו עיבוד פנימי כראוי.

אם אני לא מבין את מהות המשבר שבאה עלי אני יוצר אבנים בליבי ונושא אותם עימי עד ששהלב שלי הופך מבשר לאבן.

המשברים הם אותות עבורנו שסטינו מהדרך ולא נועדו בכדי שנמצא להם פתרונות אדם ונמשיך חיינו איתם.

התוצאה העגומה של נשיאת משבר שלא טופל יוצרת מעמסה רגשית המגבשת את כל העומס ברבות הזמן ל-אבן .

מצבור האבנים הללו מוצאות משכנן בלב עד שהופך ללב של אבן.

רק אם תזכה החוויה המשברית להשיג את המטרה שלשמה נועדה ,רק אם היא תעבור עיבוד רגשי ראוי ,רק אם נשכיל לגעת בכאב מתוך אמונה – יוסרו האבנים מהלב והוא יחזור להיות לב בשר, לב אדם.💛💛💛


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות