24 Dec
24Dec

הוא מסתובב בין כולנו מפזר את מבטיו האוהבים לכל הסובבים.

מושיט ידו לעזרה ואינו מצפה לתמורה.

הוא פשוט,תמים ושקוף ולא מחפש הגנות וחושף תמיד את פניו האמיתיות.ועוברים ושבים שעל פניו חולפים משתאים איך זה שעל פניו מסיכה לא ישים??הרי העולם עם חוקים משלו מתנהל וכדי להתקדם חייבים להתלהם ,להעזר בתחפושות ,לעטות את אותן מסיכות אשר באות לכסות על אותן חולשות שאיש לא ידע ,שעליהן איש לא ישמע כי אחרת נרחיק עצמנו מההצלחה .
אבל האיש ללא המסיכה הן אותם באהבתו מהסה אם תסכימו את המסיכה מפניכם להסיר אם תסכימו לאפשר לפנימותכם להאיר לא תצטרכו לעטות מסיכה כזו כחולה ללא הפוגה כי כל קיומה מעיד על מחלה לא להיות אתם ולהשלות עצמכם בגדלותכם המדומה להיות חלשים מבפנים ולהראות פנים כחזקים.

בקולו הנעים הוא הדהד להם היו כפי שאתם יש בעולם מקום לכולכם אם רק תסכימו להשיל את המסיכות והמסכים שבינכם לבין עצמכם מפרידים תוכלי להתהלך כמוני ללא מחסומים.


האיש ללא המסיכה יכול להיות גם אתה !!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות